freebet

Etterforskingsavdeling Vest-Norge, Bergen

Etterforskingsavdelingen har ansvar for saker mot ansatte fra følgende politidistrikter: Vest og Sør-Vest. I tillegg har avdelingen ansvar for saker mot ansatte ved Rogaland statsadvokatembeter, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter, Hordaland statsadvokatembeter og tjenestehandlinger begått i utlandet.

Leder etterforskingsavdeling Vest-Norge:   advokat Ellen Eikeseth Mjøs
 
Telefonen er betjent på hverdager mellom kl. 09:00 - 15:00
 
Telefon:   62 55 61 00
Telefaks:   62 55 61 02
 
E-post:   post@spesialenheten.no
 
Postadresse:   Postboks 1018, Sentrum
5808 Bergen
 
Besøksadresse:   Slottsgaten 3
5003 Bergen
Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no