freebet

Etterforskingsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

Etterforskingsavdelingen har ansvar for saker mot ansatte fra følgende politidistrikter: Oslo, Innlandet, Sør-Øst, Øst og Agder. I tillegg har avdelingen ansvar for saker mot ansatte ved Riksadvokatembetet, Oslo statsadvokatembeter, Hedmark- og Oppland statsadvokatembeter, Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, Agder statsadvokatembeter, Det nasjonale statsadvokatembetet, Kripos og Økokrim.

Leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge:
Fungerende leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge:
  Liv Øyen
Helle Gulseth
 
Telefonen er betjent på hverdager kl. 09.00 - 15.00.
 
Telefon:   62 55 61 00
Telefaks:   62 55 61 02
 
E-post:   post@spesialenheten.no
 
Postadresse, Hamar:   Postboks 93
2301 Hamar
 
Besøksadresse, Hamar:   Grønnegata 82
2317 Hamar
 
Postadresse, Oslo:   Postboks 792, Sentrum
0106 Oslo
 
Besøksadresse, Oslo:   Kirkegata 1-3, 2. etg.
0153 Oslo
Hamar
Oslo
Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no