freebet

Spesialenheten publiserer vedtak i alle saker hvor noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets tjenesteutøvelse. I tillegg vil vedtak ut i fra en konkret vurdering kunne bli publisert i saker av allmenn interesse. Vedtakene blir publisert i anonymisert form.

Siden er under oppdatering.

 

Behandling av nødtelefonsamtaler 31.08.2013

Sak 10964808, vedtaksdato 16.06.2015, Hordaland politidistrikt

Spesialenheten iverksatte etterforsking etter å ha fått opplysning om at operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt ikke hadde loggført nødtelefonhenvendelser fra en 15-år gammel gutt. Nødtelefonsamtalene fant sted 31. august 2013, og innringer opplyste politiet at han var overfalt og utsatt for forsøk på seksualforbrytelse.

 

Spesialenheten mente tjenestepersonene ved operasjonssentralen hadde opptrådt kritikkverdig, men det ble ikke funnet bevist utover enhver rimelig tvil at de hadde handlet straffbart. Det ble ikke funnet grunnlag for foretaksstraff siden politidistriktet etter hendelsen hadde gjort endringer i opplæring, arbeidsmetodikk og arbeidssituasjonen ved operasjonssentralen. Saken ble sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no