freebet

Spesialenheten publiserer vedtak i alle saker hvor noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets tjenesteutøvelse. I tillegg vil vedtak ut i fra en konkret vurdering kunne bli publisert i saker av allmenn interesse. Vedtakene blir publisert i anonymisert form.

Siden er under oppdatering.

 

Gjenstander fra politiet funnet i en søppelkontainer på Sjusjøen i mai 2014

Orientering til pressen

Onsdag 17. september 2014 mottok Spesialenheten, fra en journalist i TV2, en bag innholdende dokumenter og andre gjenstander som ble antatt å stamme fra politiet. Journalisten oppga at hans kilde hadde funnet tingene i en søppelcontainer på Sjusjøen i mai 2014. Informasjon i materialet pekte mot at tingene hadde vært i polititjenesteperson As besittelse.

Spesialenheten har med bistand fra Kripos gjennomgått materialet. Det er innhentet forklaringer fra A og flere vitner.  A har under etterforskingen vært siktet for underslag og for å ha utvist grov uforstand i tjenesten.

Blant tingene som ble funnet i søppelcontaineren er ting som har tilhørt A og hans familie, og ting som A har bragt med seg hjem fra sin arbeidsplass i politiet. A har i politiet blant annet hatt som oppgave å sikre og fremskaffe informasjon fra beslaglagte mobiltelefoner og PCer. Han har forklart til Spesialenheten at han, for å utvikle egne ferdigheter, har tatt meg seg ting hjem for eksperimentering og læring. Blant telefonene som ble funnet i søppelcontaineren var det en telefon som hos politiet var besluttet destruert i straffesak. Videre har A forklart at han har tatt med hjem telefoner som var tatt hånd om av politiet som hittegods og som skulle destrueres. 

A har forklart at han hadde ryddet ut av sitt hjemmekontor og at tingene var plassert på en tilhenger som stod utenfor huset hans. Hans hensikt var å bringe tingene til destruksjon. En venn, som han hadde lånt tilhengeren av, hentet imidlertid hengeren og tømte den for innhold uten at A på forhånd ble kontaktet.

Spesialenheten anser det ikke bevist at A har bragt ting ut fra sitt arbeidssted i vinnings hensikt.  Selv om A kan kritiseres for å ha bragt gjenstander ut fra politistasjonen uten formell godkjenning fra overordnede, og for at han ikke fulgte opp på grundigere vis da han ble klar over at tingene var kastet i en åpen søppelcontainer, har Spesialenheten ikke funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at A har utvist grov uforstand i tjenesten.

Saken er henlagt etter bevisets stilling. Politimesteren er anmodet om å følge opp saken
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no