Spesialenheten publiserer vedtak i alle saker hvor noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets tjenesteutøvelse. I tillegg vil vedtak ut i fra en konkret vurdering kunne bli publisert i saker av allmenn interesse. Vedtakene blir publisert i anonymisert form.

Siden er under oppdatering.

 

Eksplosjon på skyteanlegg i Agder politidistrikt 10....

Sak nr. 12174376

Agder politidistrikt meldte om eksplosjon på politiets øvingsbane i Flakker Loner i Bikenes kommune. En tjenesteperson ble skadet som følge av at fenghetter ble kastet på...

Kroppskrenkelse mot en 86-år gammel mann

Sak nr. 13602478, vedtaksdato 26.09.2016, Sør-Øst politidistrikt

Politiet brukte betydelig makt mot en 86-år gammel mann, blant annet pepperspray og spark, for få å kontroll på ham. Mannen viftet/holdt i en kniv. Politiet kunne ikke...

Hordaland politidistrikts behandling av Robin Schaefer.

Spesialenheten for politisaker har besluttet å henlegge straffesaken som ble opprettet for å avklare om Hordaland politidistrikt eller ansatte i Hordaland politidistrikt har...

Bruk av makt med døden til følge, Oslo legevakt 29.11.2012

Flere nettaviser la 22. desember 2015 ut et bildeopptak som viser bruk av makt mot en person ved Oslo legevakt 29. november 2012. Maktbruken medførte at personen døde. Bildeopptaket...

Behandling av nødtelefonsamtaler 31.08.2013

Sak 10964808, vedtaksdato 16.06.2015, Hordaland politidistrikt

Spesialenheten iverksatte etterforsking etter å ha fått opplysning om at operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt ikke hadde loggført nødtelefonhenvendelser fra...

Gjenstander fra politiet funnet i en søppelkontainer på...

Orientering til pressen

Monika-saken

Orientering til pressen

Melding til AMK-sentralen

Sak 11105981, vedtaksdato 14.09.2011

En person fikk et illebefinnende, og slektninger ringte 113. Det var flere samtaler mellom As slektninger og AMK-sentralen. Det ble ikke sendt ambulanse til umiddelbart, og...

Behandling av melding til operasjonssentralen

Sak 10168184, vedtaksdato 09.05.2011, Hedmark politidistrikt

En kvinne ble den 1. januar 2011 funnet død på en parkeringsplass ved Sagtunet i Årnes i Nes kommune. Hun hadde kontaktet B, som hadde lett etter henne uten å finne...

Maktbruk mot pårørende og hindring av ambulansens bistand...

Sak 10167479, vedtaksdato 14.09.2010, Oslo politidistrikt

RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no