freebet

Bilforfølgelse - trafikkulykke med dødlig utfall

Sak 10965869, Innlandet politidistrikt, vedtaksdato 07.02.2017

En UP-patrulje hadde varslet fører A om at han skulle stanse. A kjørte fra politiet, og politiet startet forfølgelse. A kjørte av veien og bilen landet på taket. A omkom. Passasjeren ble ikke alvorlig skadet. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. A var alkoholpåvirket og hadde uttalt til passasjeren at han ikke ønsket å bli tatt av politiet. Han økte hastigheten da han ble oppmerksom på at politiet ville stanse ham. Forfølgelsen var kortvarig, og det oppsto ikke trafikkfarlige situasjoner som skulle ha medført at politiet skulle ha avbrutt forfølgelsen eller redusert egen hastighet.

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no