freebet

Pressemelding - Eksplosjon på politiets øvingsarena på Flakke Loner

Polititjenestemann ved Agder Politidistrikt ble alvorlig skadet

Publisert  ‎11‎.‎10‎.‎2017

Tirsdag 10. oktober 2017 ca. kl. 1015 fikk Spesialenheten for politisaker melding fra Agder politidistrikt om en hendelse som hadde funnet sted samme dag ca. kl. 0955 på politiets øvingsarena på Flakke Loner i Birkenes kommune. En polititjenestemann ble alvorlig skadet i forbindelse med hendelsen. Tjenestemannen var fraktet til sykehus for behandling.

 

Spesialenheten besluttet på bakgrunn av mottatt informasjon å iverksette straksetterforsking.

 

Spesialenheten har gjennomført en rekke etterforskingsskritt i saken, blant annet innledende avhør av polititjenestepersoner, for å avklare de konkrete omstendigheter rundt hendelsen. Kripos bistår med kriminaltekniske undersøkelser av åstedet.

Agder politidistrikt har opplyst at det var ca. 20 personer til stede på øvingsarenaen da hendelsen fant sted. Samtlige var ansatt i politiet. Tjenestepersonene var der i forbindelse med en skytetrening. Etterforskingen har så langt avdekket at hendelsen ikke hadde en sammenheng med den avholdte skytetreningen.

To tjenestepersoner var direkte involvert i hendelsen, hvorav en var den skadde tjenestemannen. I forbindelse med opprydding inne på området, oppsto det en eksplosjon. Så langt Spesialenheten er kjent med, medførte eksplosjonen ingen fare for andre personer enn de to. På bakgrunn av helsetilstanden til den skadde tjenestemannen, har det per nå ikke vært mulig for Spesialenheten å gjennomføre et avhør av ham. Den andre tjenestepersonen er avhørt.

Kriminaltekniske undersøkelser pågår fortsatt og det gjenstår ytterligere etterforskingsskritt før Spesialenheten kan trekke konklusjoner med hensyn til hva som har forårsaket eksplosjonen.

 

Av hensyn til den videre etterforskingen gis det ikke mer detaljert informasjon om saken på nåværende tidspunkt.

 

Etter en innledende etterforsking vil Spesialenheten foreta en oppsummering og vurdere videre etterforskingsskritt. Det er for tidlig nå å si når etterforskingen antas å være ferdig.

 

Eventuelle henvendelser til Spesialenheten om saken besvares inntil videre av undertegnede på tlf 62 55 61 87.

 

Den skadde personen er innlagt på sykehus for behandling/operasjon. For informasjon om tilstanden til den skadde tjenestemannen, kan Agder politidistrikt kontaktes.

Liv Øyen

Leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge

 

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no